TERMENI ȘI CONDIȚII WWW.CASTIGCULEGRAND.RO
Orice utilizare a prezentei pagini web furnizate de LEGRAND ROMANIA SRL (in continuare "Legrand"), este supusa Termenilor si conditiilor de utilizare. Acesti Termeni de utilizare pot fi modificati sau inlocuiti de alti termeni si conditii, de ex. pentru achizitionarea de produse si/sau servicii. Site-ul www.castigculegrand.ro si toate informatiile continute sunt proprietatea Legrand si nu pot fi valorificate, copiate sau reproduse in niciun fel, pe niciun suport fara acordul prealabil scris al Legrand. Site-ul www.castigculegrand.ro incluzand, enumerarea nefiind limitativa, textele, imaginile, reprezentarile video sau audio continute de acesta, sunt protejate de prevederile legislatiei in vigoare privind drepturile de proprietate intelectuala. Legrand nu va fi in nicio imprejurare raspunzatoare pentru nicio dauna, oricare ar fi aceasta, care provine din utilizarea sau din imposibilitatea de a utiliza prezentul website sau informatia cuprinsa in el.

LEGRAND ROMANIA SRL este o societate cu raspundere limitata, organizata si functionand conform legislatiei din Romania, inregistrata in Registru Comertului sub nr. J40 / 17143 / 25.10.2004, cod unic de identificare RO 16874112, capital social 733.100 Ron, sediul social in Str. Gara Herastrau nr. 4, Green Court, Cladirea C, Etaj 2, Sector 2, Bucuresti, cod postal 020334, Romania.

Acest website este gazduit de serverele partenerilor contractuali Legrand.

Aceste website este reglementat de legea romana; vizitatorii internationali trebuie sa se asigure ca respecta legea aplicabila la nivel local. Întrucat prezenta informare poate suferi modificari in orice moment, fara notificare prealabila, va invitam sa consultati aceasta pagina in mod regulat.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

CONTINUT WEBSITE

LEGRAND depune toate eforturile pentru a oferi un continut de incredere, insa, independent de grija si diligenta pentru modul de redactare a textului si publicarea de fotografii, se pot strecura unele erori in informatiile furnizate pe acest website. LEGRAND isi declina raspunderea pentru daunele directe sau indirecte rezultate din accesarea website-ului sau din utilizarea informatiilor continute in acesta (de exemplu: erori, omisiuni, inaccesibilitate, pierderi de date, deteriorare, distrugere sau virusuri care pot afecta echipamentele IT ale utilizatorului). Prin urmare, utilizatorul accepta sa foloseasca aceste informatii pe raspunderea sa asumata exclusiv si este invitat sa intreprinda toate verificarile necesare.

LINK-URI HYPERTEXT

LEGRAND nu are niciun control asupra continutului ce provine din website-uri terte. LEGRAND si filialele sale declina in mod oficial orice raspundere pentru continutul site-urilor la care se trimit link-urile. Aceste link-uri sunt furnizate sub forma unui serviciu pentru utilizatorii website-ului LEGRAND sau ai website-urilor filialelor sale sau ale entitatilor afiliate. Decizia de a accesa aceste link-uri apartine exclusiv utilizatorilor de Internet. Va rugam sa luati in considerare ca website-urile neafiliate sunt reglementate de termeni si conditii de utilizare distincte.

EXCLUDERI SI RESPONSABILITATI

Grupul LEGRAND detine, isi rezerva si mentine toate drepturile de proprietate, in special de proprietate intelectuala, inclusiv drepturile de autor pentru acest website si pentru informatiile continute de acestea. Marcile mentionate pe acest website (lista non-exhaustiva: Legrand ©, Céliane ™, Mosaic ™, Plexo ™ etc.) sunt marci inregistrate. Toate brevetele, logo-urile, textele, machetele de pagina, elementele vizuale, fotografiile, graficele, pictogramele, precum si orice alte elemente distinctive cuprinse in paginile acestui website sunt proprietatea exclusiva a LEGRAND. În conformitate cuLegea nr.8 din 1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, orice reprezentare sau reproducere, in parte sau in totalitate, in scopul utilizarii, pe orice suport sau prin orice mijloc, este strict interzisa fara acordul scris al Legrand. Orice incalcare a acestui drept de autor se pedepseste conform prevederilor legale in vigoare.

INFORMATII CU CARACTER PERSONAL

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE SI SECURITATE

Prelucrarea datelor cu caracter personal in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) Legrand Romania SRL, cu sediul social in Bucuresti, Str. Gara Herastrau nr. 4, Green Court, Cladirea C, Etaj 2, Sector 2, inmatriculata la Registrul Comertului cu nr: J40/17143/2004, Cod Identificare Fiscala: RO 16874112, prelucreaza date cu caracter personal in vederea inscrierii si participarii in prezenta campanie, a validarii facturilor, calculului punctelor, analizelor interne si validarii premiilor, comunicarii pe subiectul campaniei, precum si in scopuri de reclama si marketing (inclusiv trimiterea de newsletter-uri).

Furnizarea datelor cu caracter personal este obligatorie pentru a putea participa la prezenta campanie. Refuzul dumneavoastra de a furniza datele cu caracter personal va avea drept consecinta imposibilitatea inscrierii in prezenta campanie.

Persoanele care furnizeaza date cu caracter personal accepta, in mod expres, sa primeasca (prin email sau telefon) informatii despre Campanie (produse participante, beneficii, bonus acumulat, perioada ramasa sau alte informatii conexe).

Datele cu caracter personal care se prelucreaza sunt:
-nume,
-prenume,
-adresa de domiciliu si/sau de corespondenta,
-email,
-telefon,
-loc de munca (ocupatia),
-numar de autorizatie/atestat ANRE
-orice alte date personale cuprinse intr-o factura fiscala (de exemplu: numarul si seria carte de identitate, data eliberarii si data incetarii valabilitatii cartii de identitate, autoritatea emitenta a cartii de identitate, cod numeric personal).

Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi trimise:
- firmelor de curierat, in vederea experierii premiilor, materialelor cu privire la produsele si serviciile Legrand Romania SRL sau alte campanii desfasurate de Legrand Romania SRL,
- agentiei de publicitate partenera Legrand Romania SRL,
- platformelor on-line ce realizeaza trageri la sorti,
- platformelor on-line de trimitere a mesajelor informative (inclusiv newsletter-uri) cu privire la produsele si serviciile Legrand Romania SRL sau alte campanii desfasurate de Legrand Romania SRL.

De asemenea, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transferate in Franta, catre societati din grupul Legrand (de exemplu: Legrand SNC, Legrand SA).

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi stocate pe durata existentei Legrand Romania SRL.
Va aducem la cunostinta ca aveti urmatoarele drepturi, cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal:
- dreptul de a solicita Legrand Romania SRL, in ceea ce priveste datele cu caracter personal, accesul la acestea, rectificarea sau stergerea acestora sau restrictionarea prelucrarii;
- dreptul de a se opune prelucrarii;
- dreptul la portabilitatea datelor;
- dreptul de a retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
- dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere;
În cazul in care solicitati stergerea datelor/ va opuneti prelucrarii sau va retrageti consimtamantul inainte de finalizarea campaniei si de predarea premiilor, Legrand Romania SRL isi rezerva dreptul de a considera ca nu ati participat niciodata la prezenta campanie si nu veti putea beneficia de castigurile in urma campaniei.

De asemenea, prin participarea la aceasta Campanie, Participantii accepta ca, in cazul in care vor castiga premiul, numele, prenumele si localitatea de resedinta sa poata fi facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator, in diverse materiale tiparite, digitale, audio si video, in mod gratuit.

Orice solicitare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Legrand Romania SRL se poate trimite astfel:
- prin posta, cu confirmare de primire, la sediul social din Bucuresti, Str. Gara Herastrau nr. 4, Green Court, Cladirea C, Etaj 2, Sector 2;
- prin e-mail, la adresa: legrand.romania@legrand.ro.

Legrand Romania SRL va raspunde solicitarilor persoaneler carora le sunt prelucrate datele in termen de maxim o luna de zile de la primirea cererii.

Legrand Romania SRL a implementat masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate, anume:
a) pseudonimizarea si criptarea datelor cu caracter personal;
b) capacitatea de a asigura confidentialitatea, integritatea, disponibilitatea si rezistenta continue ale sistemelor si serviciilor de prelucrare;
c) capacitatea de a restabili disponibilitatea datelor cu caracter personal si accesul la acestea in timp util in cazul in care are loc un incident;
d) un proces pentru testarea, evaluarea si aprecierea periodica a eficacitatii masurilor tehnice si organizatorice pentru a garanta securitatea prelucrarii.

Legrand Romania SRL realizeaza profiluri automate in baza informatiilor/datelor personale transmise de dumneavoastra (existenta unui proces decizional automatizat prin incadrarea dumneavoastra in segmentele de clienti existente in baza de date). Avand in vedere categoriile mentionate, persoanele vizate vor primi informari atat in legatura cu prezenta campanie cat si ulterior, cu privire la produsele/campaniile/promotiile Legrand.

Aceste date pot fi accesate doar de catre un numar restrans de persoane autorizate.

CONDITII DE UTILIZARE

Puteti utiliza acest Website numai in conformitate cu Termenii si Conditiile de Utilizare prezente si, in orice caz, puteti folosi acest Website numai in scopuri legale, mai exact in conformitate cu legislatia in vigoare, reglementarile si practicile din Romania si Uniunea Europeana sau din statul din care Website-ul este accesat. În special, sunteti de acord:
• Sa nu publicati, sa nu transmiteti sau sa nu distribuiti nicio informatie de natura obscena, defaimatoare, nelegala sau de natura sa produca prejudicii, fie pe sau de pe acest Website;
• Sa nu utilizati acest Website intr-o maniera de natura sa incalce drepturile altor persoane;
• Sa nu efectuati rezervari neautorizate, false sau frauduloase;
• Sa nu utilizati niciun software, procedura sau dispozitiv cu scopul de a impiedica sau de a incerca sa impiedice buna functionare a Website-ului, fie manual fie electronic, prin orice mijloace, in special cu privire la incarcarea sau accesarea de fisiere care contin date modificate sau virusuri;
• Sa nu degradati, modificati sau schimbati aspectul grafic al acestui Website sau codurile software care il alcatuiesc;
• Sa nu intreprindeti nicio actiune susceptibila de a provoca trafic nerezonabil sau disproportionat pe Website sau pe o infrastructura asociata; • Sa nu obtineti sau sa nu incercati sa obtineti acces neautorizat la niciuna dintre retelele noastre, prin orice mijloace.

Fara a aduce atingere celorlaltor drepturi cuprinse in cadrul acestor termeni si conditii, (indiferent daca acestea sunt legale sau nu), grupul Legrand isi rezerva dreptul de a refuza accesul la acest Website in cazul in care considera (conform propriilor criterii), ca sunt incalcate oricare din prevederile acestor Termeni si Conditii de Utilizare.

Grupul Legrand isi rezerva dreptul de a imbunatati sau de a modifica informatiile, serviciile, produsele si alte articole de pe acest Website, sau de a inchide Website-ul, in orice moment, fara notificare prealabila. Grupul Legrand isi rezerva, de asemenea, dreptul de a modifica acesti Termeni si Conditii de Utilizare in orice moment, aceste modificari fiind aplicabile imediat, de indata ce sunt publicate online pe acest Website.

Prin urmare, prin continuarea accesarii sau utilizarii acestui Website, va exprimati acordul de a respecta modificarile acestor Termeni si Conditii de utilizare.
Vezi regulamentul
Termeni si conditii | Politica de confidentialitate
Numarul consumatorului: 0219551 | ANPC