REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI TOAMNA 2018
"RITMUL CASTIGATOR"
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Organizatorul Campaniei "Ritmul Castigator" este Legrand Romania S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, Str. Gara Herastrau nr. 4, Green Court, Cladirea C, Etaj 2, Sector 2, inmatriculata la Registrul Comertului cu nr: J40/17143/2004, Cod Identificare Fiscala: RO 16874112, denumita in continuare "Organizatorul".

Campania este organizata prin intermediul WHITE IMAGE LOYALTY S.R.L., persoana juridica romana de drept privat, cu sediul social in Bucuresti, Str. Ion Brezoianu, Nr. 4, Etaj 2, Ap. 3, Camera 4, inregistrata in Registrul Comertului sub nr: J40/926/2013, Cod de Identificare Fiscala: RO 31146120 (in cele ce urmeaza "Agentia") care are calitatea de Imputernicit al Organizatorului.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (in cele ce urmeaza "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala. Astfel de modificari vor fi anuntate cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii lor in vigoare.

Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Promotia poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar prevederile Regulamentului vor prevala.
SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL
Prezenta Campanie se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata.
SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE
Campania "Ritmul Castigator" se desfasoara in perioada 1 octombrie 2018 ora 09:00, inclusiv, si se va incheia la data de 30 noiembrie 2018 ora 23:59, inclusiv.
SECTIUNEA 4. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
Campania promotionala este organizata si se desfasoara doar pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE
Campania se adreseaza tuturor Revanzatorilor si/sau Magazinelor de produse electrice care indeplinesc simultan conditiile de mai jos si sunt denumiti in continuare "Participanti":
• sunt persoane fizice autorizate sau persoane juridice
• cumpara produsele Legrand participante la campanie de la distribuitorii oficiali Legrand participanti in campanie; liste actualizate cu produsele participante si distribuitorii participanti se gasesc pe www.castigculegrand.ro sectiunea revanzatori, campania Ritmul Castigator.
• sunt identificati dupa datele de la rubrica "Cumparator" de pe factura fiscala;
• accepta termenii si conditiile prezentului Regulament.

Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajatii Organizatorului, angajatii agentiilor implicate si nici membrii familiilor acestora: sotii/sotiile sau rudele de gradul intai ale acestora.

Prin participarea la Campanie, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora, participarea la aceasta Campanie implicand obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.
SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI
In cadrul Campaniei "Ritmul Castigator Legrand", vor fi acordate doua tipuri de premii, respectand conditiile de participare prezentate in Sectiunea 7 a prezentului Regulament: Mecanismul Campaniei Promotionale, dupa cum urmeaza:

Premii in functie de praguri de achizitie:
Pragul 1 – atins pentru facturi validate cu o valoare cumulata a produselor Legrand achizitionate cuprinsa intre 4.000 – 14.000 lei, fara TVA. Participantii la Campanie care vor atinge acest prag vor beneficia de un procent de bonusare de 1% din valoarea sumei acumulate. Bonusurile sunt reprezentate de tichete cadou in valoare de 1% din suma cuprinsa intre 4.000 si 14.000 lei fara TVA inclusiv, acordate angajatilor firmelor care participa la aceasta Campanie, pe baza de tabel nominal si proces verbal de predare-primire incheiat intre Reprezentantul Legrand si cel al firmei participante. Acordarea bonusului este conditionata de atingerea pragului minim de 4.000 lei fara TVA, pentru produsele participante.

Pragul 2 - atins pentru facturi validate cu o valoare cumulata a produselor Legrand achizitionate de peste 14.000 lei, fara TVA. Participantii la Campanie care vor atinge acest prag vor beneficia de un procent de bonusare de 1,5% din valoarea sumei acumulate. Bonusurile sunt reprezentate de tichete cadou in valoare de 1,5% din suma de peste 14.000 lei, acordate angajatilor firmelor care participa la aceasta Campanie, pe baza de tabel nominal si proces verbal de predare-primire incheiat intre Reprezentantul Legrand si cel al firmei participante.

Premii acordate in cadrul Tombolei Legrand
Participantii care se inscriu in Campanie pe site-ul www.castigculegrand.ro si ating pragul minim de 4.000 de lei fara TVA pentru produsele participante sunt inscrisi automat la Tombola. Se vor acorda 30 de premii in valoare totala de 10.677 lei cu TVA inclus:
- 10 x KIT SONERIE RADIO "SERENITY" (200m, cu MP3)
- 10 x BLOC MULTIPRIZA MASTER SLAVE SI PROTECTIE SPD+MCB
- 5 x INCARCATOR WIRELESS + USB CU MONTAJ INCASTRAT IN DOZA
- 5 x BLOC MULTIPRIZA WIRELESS + USB + 2x MICRO USB
- 1 x KIT AUDIO SI VIDEOINTERFONIE CLASSE 300X
Fiecare participant are dreptul de a castiga un singur premiu, iar premiile vor fi acordate prin tragere la sorti.
SECTIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Pentru a putea participa la Campanie un participant trebuie sa:
- achizitioneze produse Legrand participante la Campanie;
- acceseze site-ul www.castigculegrand.ro sectiunea revanzatori, campania Ritmul castigator si sa isi creeze cont de utilizator sau sa intre in contul deja creat;
- incarce periodic copiile facturilor de achizitie a produselor Legrand participante la Campanie. Prin copiile facturilor se intelege: un scan sau o fotografie realizata cu telefonul mobil facturii originale de achizitie a produselor Legrand participante la campanie, care se va incarca in sectiunea "Contul Meu" pe pagina web a Campania "Ritmul Castigator", respectiv www.castigculegrand.ro, de catre participantul la campanie. Formatele acceptate sunt: PDF, JPG sau TIFF. Fişierul trebuie sa aiba maxim 5MB si respectiva imagine trebuie sa fie clara pentru a putea permite citirea informatiilor in vederea validarii;
- isi verifice bonusul acumulat. Legrand incarca valoarea bonusului acumulat, doar dupa validarea valorii produselor participante in Campanie, inscrise pe facturile inregistrate pe site, in termen de maxim 2 zile de la incarcarea facturii. Incepand cu ultima saptamana a Campaniei durata de procesare se poate prelungi cu inca 2 zile.

La sfarsitul Campaniei, participantul va primi tichete cadou pentru angajatii din compania sa de valoarea bonusului acumulat. Calculul bonusului se va face la valoarea fara TVA a produselor achizitionate.

Pe facturi trebuie sa fie mentionate codurile de catalog pentru produsele Legrand achizitionate. Data limita pentru incarcarea facturilor este 7 decembrie 2018. Facturile inregistrate de catre Participanti in cadrul Campaniei "Ritmul Castigator" nu pot fi inregistrate in cadrul altor Campanii desfasurate de Legrand Romania.

Categoriile produselor participante la Campanie includ urmatoarele:
Aparataj de camp: Cariva, Niloé, Valena Life, Valena Allure, Livinglight, Matix, Celiane;
Blocuri de comanda Osmoz, blocuri de jonctiune Viking, presetupe si prize industriale P17;
Disjunctoare, sonerii modulare si intreruptoare orare;
Cofrete pentru aplicatii din mediul comercial si industrial;
Sonerii, intrerupatoare fara fir, dulii;
Fise si blocuri multipriza;
Lampi de Veghe si Incarcatoare USB;
UPS Keor Multiplug;
Kit Videointerfonie;
Solutii pentru fixarea si conectarea cablurilor;
Solutii pentru managementul cablurilor;
Doze pentru aparataj;
Aplice etanse pentru locuinte sau spatii comerciale;
Senzori;
Iluminat de siguranta.

Lista completa a produselor participante se gaseste in fisierul Excel din sectiunea "Produse participante" de pe site-ul www.castigculegrand.ro.
SECTIUNEA 8. CONDITII DE VALIDARE
Pentru ca un Participant sa fie validat castigator, trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:
- Sa indeplineasca conditiile de la Sectiunea 5 a prezentului Regulament;
- In perioada 1 octombrie – 30 noiembrie 2018 sa acceseze site-ul www.castigculegrand.ro si sa se inscrie in Campania "Ritmul Castigator";
- Sa respecte conditiile de la Sectiunea 7 a prezentului Regulament.
SECTIUNEA 9. TRAGEREA LA SORTI
1) Tragerea la sorti pentru desemnarea castigatorilor din cadrul Tombolei Legrand se va efectua electronic, in data de 14 decembrie 2018, de catre Agentie.
2) Tragerea la sorti presupune folosirea unui program cu distributie aleatorie care va selecta castigatorii si rezervele dintr-o baza de date ce contine datele participantilor inscrisi in cadrul Campaniei, conform prezentului Regulament.
3) In cadrul tragerii la sorti, se vor extrage 30 de castigatori in total, precum si cate 2 rezerve pentru fiecare premiu. Se va apela la rezerve in cazul in care, din motive independente de vointa Organizatorului, acesta nu poate lua legatura cu participantii extrasi Castigatori in termenul stabilit in prezentul Regulament, respectiv in termen de 5 zile lucratoare sau daca participantii extrasi castigatori nu sunt validati din cauza nerespectarii a cel putin uneia dintre prevederile prezentului Regulament Oficial al Campaniei. Se va apela la rezerve in ordinea in care acestea au fost extrase.
SECTIUNEA 10. PROCEDURA DE VALIDARE SI INMANARE A PREMIILOR
Validarea premiilor va fi efectuata pe baza datelor pe care un participant le-a completat in momentul inscrierii in Campanie, precum si pe baza copiilor facturilor de achizitionare a produselor inscrise in cont pe perioada campaniei, conform cerintelor de la Sectiunea 7 a prezentului Regulament. In cazul in care va fi necesar, participantii se obliga sa puna la dispozitia organizatorului facturile in original.

La inmanarea premiilor se realizeaza un proces verbal de predare-primire semnat de catre Reprezentantul Legrand si castigator.
SECTIUNEA 11. ANUNTAREA CASTIGATORILOR
Castigatorii tombolei vor fi anuntati despre premiul castigat telefonic, prin e-mail sau vizita direct, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data validarii.

Daca persoanele declarate castigatoare sau cele declarate rezerve nu raspund la telefon sau la e-mail timp de 5 (cinci) zile lucratoare consecutiv (sunat/ transmis e-mail de minim 2 ori/zi), atunci premiul va ramane la dispozitia Organizatorului.

Castigatorii vor primi premiile in termen de maxim 50 de zile lucratoare de la momentul in care au fost validati ca fiind eligibili – facturile au fost verificate si aprobate, dupa incheierea Campaniei.
SECTIUNEA 12. MINORII SI PERSOANELE FARA CAPACITATE JURIDICA
Castigatorii premiilor nu pot fi minori sau persoane lipsite de capacitate de exercitiu.
SECTIUNEA 13. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE
Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare - primire a premiului, nu vor fi in responsabilitatea Organizatorului sau a Agentiei implicate in aceasta Campanie.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.
SECTIUNEA 14. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
Prelucrarea datelor cu caracter personal in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor)

Legrand Romania SRL, cu sediul social in Bucuresti, Str. Gara Herastrau nr. 4, Green Court, Cladirea C, Etaj 2, Sector 2, inmatriculata la Registrul Comertului cu nr: J40/17143/2004, Cod Identificare Fiscala: RO 16874112, prelucreaza date cu caracter personal in vederea inscrierii si participarii in prezenta campanie, a validarii facturilor, calculului punctelor, analizelor interne si validarii premiilor, comunicarii pe subiectul campaniei, precum si in scopuri de reclama si marketing (inclusiv trimiterea de newsletter-uri).

Furnizarea datelor cu caracter personal este obligatorie pentru a putea participa la prezenta campanie. Refuzul dumneavoastra de a furniza datele cu caracter personal va avea drept consecinta imposibilitatea inscrierii in prezenta campanie.

Persoanele care furnizeaza date cu caracter personal accepta, in mod expres, sa primeasca (prin email sau telefon) informatii despre Campanie (produse participante, beneficii, bonus acumulat, perioada ramasa sau alte informatii conexe).

Datele cu caracter personal care se prelucreaza sunt:
-nume,
-prenume,
-adresa de domiciliu si/sau de corespondenta,
-email,
-telefon,
-loc de munca (ocupatia),
-orice alte date personale cuprinse intr-o factura fiscala (de exemplu: numarul si seria carte de identitate, data eliberarii si data incetarii valabilitatii cartii de identitate, autoritatea emitenta a cartii de identitate, cod numeric personal).

Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi trimise:
- firmelor de curierat, in vederea experierii premiilor, materialelor cu privire la produsele si serviciile Legrand Romania SRL sau alte campanii desfasurate de Legrand Romania SRL,
- agentiei de publicitate partenera Legrand Romania SRL,
- platformelor on-line ce realizeaza trageri la sorti,
- platformelor on-line de trimitere a mesajelor informative (inclusiv newsletter-uri) cu privire la produsele si serviciile Legrand Romania SRL sau alte campanii desfasurate de Legrand Romania SRL.

De asemenea, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transferate in Franta, catre societati din grupul Legrand (de exemplu: Legrand SNC, Legrand SA).

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi stocate pe durata existentei Legrand Romania SRL.

Va aducem la cunostinta ca aveti urmatoarele drepturi, cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal:
- dreptul de a solicita Legrand Romania SRL, in ceea ce priveste datele cu caracter personal, accesul la acestea, rectificarea sau stergerea acestora sau restrictionarea prelucrarii;
- dreptul de a se opune prelucrarii;
- dreptul la portabilitatea datelor;
- dreptul de a retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
- dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere;
In cazul in care solicitati stergerea datelor/ va opuneti prelucrarii sau va retrageti consimtamantul inainte de finalizarea campaniei si de predarea premiilor, Legrand Romania SRL isi rezerva dreptul de a considera ca nu ati participat niciodata la prezenta campanie si nu veti putea beneficia de castigurile in urma campaniei.

De asemenea, prin participarea la aceasta Campanie, Participantii accepta ca, in cazul in care vor castiga premiul, numele, prenumele si localitatea de resedinta sa poata fi facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator, in diverse materiale tiparite, digitale, audio si video, in mod gratuit.

Orice solicitare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Legrand Romania SRL se poate trimite astfel:
- prin posta, cu confirmare de primire, la sediul social din Bucuresti, Str. Gara Herastrau nr. 4, Green Court, Cladirea C, Etaj 2, Sector 2;
- prin e-mail, la adresa: legrand.romania@legrand.ro.
Legrand Romania SRL va raspunde solicitarilor persoaneler carora le sunt prelucrate datele in termen de maxim o luna de zile de la primirea cererii.

Legrand Romania SRL a implementat masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate, anume:
a) pseudonimizarea si criptarea datelor cu caracter personal;
b) capacitatea de a asigura confidentialitatea, integritatea, disponibilitatea si rezistenta continue ale sistemelor si serviciilor de prelucrare;
c) capacitatea de a restabili disponibilitatea datelor cu caracter personal si accesul la acestea in timp util in cazul in care are loc un incident;
d) un proces pentru testarea, evaluarea si aprecierea periodica a eficacitatii masurilor tehnice si organizatorice pentru a garanta securitatea prelucrarii.

Legrand Romania SRL realizeaza profiluri automate in baza informatiilor/datelor personale transmise de dumneavoastra (existenta unui proces decizional automatizat prin incadrarea dumneavoastra in segmentele de clienti existente in baza de date). Avand in vedere categoriile mentionate, persoanele vizate vor primi informari atat in legatura cu prezenta campanie cat si ulterior, cu privire la produsele/campaniile/promotiile Legrand.
SECTIUNEA 15. FORTA MAJORA
Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa, si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul, daca invoca forta majora este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.
SECTIUNEA 16. LITIGII
In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.

Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: Str. Gara Herastrau, nr. 4, Green Court, Cladirea C, Etaj 2, Sector 2, Bucuresti, in termen de maxim 2 (doua) saptamani de la data publicarii listei castigatorilor. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio contestatie.
SECTIUNEA 17. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

Regulamentul Campaniei "Ritmul Castigator" va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe site-ul www.castigculegrand.ro, in pagina dedicata Campaniei. De asemenea, puteti solicita in mod gratuit Regulamentul, prin trimiterea unei solicitari pe e-mail, la adresa legrand.romania@legrand.ro.
Vezi regulamentul
Termeni si conditii | Politica de confidentialitate
Numarul consumatorului: 0219551 | ANPC