POLITICA DE CONFIDENTIALITATE A DATELOR
CAMPANIA LEGRAND "Câștigă și mai mult cu Legrand - Treci la nivelul următor"
Prelucrarea datelor cu caracter personal in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor)

Legrand Romania SRL, cu sediul social in Bucuresti, Str. Gara Herastrau nr. 4, Green Court, Cladirea C, Etaj 2, Sector 2, inmatriculata la Registrul Comertului cu nr: J40/17143/2004, Cod Identificare Fiscala: RO 16874112, prelucreaza date cu caracter personal in vederea inscrierii si participarii in prezenta campanie, a validarii facturilor, calculului punctelor, analizelor interne si validarii premiilor, comunicarii pe subiectul campaniei, precum si in scopuri de reclama si marketing (inclusiv trimiterea de newsletter-uri).

Furnizarea datelor cu caracter personal este obligatorie pentru a putea participa la prezenta campanie. Refuzul dumneavoastra de a furniza datele cu caracter personal va avea drept consecinta imposibilitatea inscrierii in prezenta campanie.

Persoanele care furnizeaza date cu caracter personal accepta, in mod expres, sa primeasca (prin email sau telefon) informatii despre Campanie (produse participante, beneficii, bonus acumulat, perioada ramasa sau alte informatii conexe).

Datele cu caracter personal care se prelucreaza sunt:
-nume,
-prenume,
-adresa de domiciliu si/sau de corespondenta,
-email,
-telefon,
-loc de munca (ocupatia),
-orice alte date personale cuprinse intr-o factura fiscala (de exemplu: numarul si seria carte de identitate, data eliberarii si data incetarii valabilitatii cartii de identitate, autoritatea emitenta a cartii de identitate, cod numeric personal).

Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi trimise:
- firmelor de curierat, in vederea experierii premiilor, materialelor cu privire la produsele si serviciile Legrand Romania SRL sau alte campanii desfasurate de Legrand Romania SRL,
- agentiei de publicitate partenera Legrand Romania SRL,
- platformelor on-line ce realizeaza trageri la sorti,
- platformelor on-line de trimitere a mesajelor informative (inclusiv newsletter-uri) cu privire la produsele si serviciile Legrand Romania SRL sau alte campanii desfasurate de Legrand Romania SRL.

De asemenea, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transferate in Franta, catre societati din grupul Legrand (de exemplu: Legrand SNC, Legrand SA).

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi stocate pe durata existentei Legrand Romania SRL.

Va aducem la cunostinta ca aveti urmatoarele drepturi, cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal:
- dreptul de a solicita Legrand Romania SRL, in ceea ce priveste datele cu caracter personal, accesul la acestea, rectificarea sau stergerea acestora sau restrictionarea prelucrarii;
- dreptul de a se opune prelucrarii;
- dreptul la portabilitatea datelor;
- dreptul de a retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
- dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere;

In cazul in care solicitati stergerea datelor/ va opuneti prelucrarii sau va retrageti consimtamantul inainte de finalizarea campaniei si de predarea premiilor, Legrand Romania SRL isi rezerva dreptul de a considera ca nu ati participat niciodata la prezenta campanie si nu veti putea beneficia de castigurile in urma campaniei.

De asemenea, prin participarea la aceasta Campanie, Participantii accepta ca, in cazul in care vor castiga premiul, numele, prenumele si localitatea de resedinta sa poata fi facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator, in diverse materiale tiparite, digitale, audio si video, in mod gratuit.

Orice solicitare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Legrand Romania SRL se poate trimite astfel:
- prin posta, cu confirmare de primire, la sediul social din Bucuresti, Str. Gara Herastrau nr. 4, Green Court, Cladirea C, Etaj 2, Sector 2;
- prin e-mail, la adresa: legrand.romania@legrand.ro.

Legrand Romania SRL va raspunde solicitarilor persoaneler carora le sunt prelucrate datele in termen de maxim o luna de zile de la primirea cererii.

Legrand Romania SRL a implementat masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate, anume:
a) pseudonimizarea si criptarea datelor cu caracter personal;
b) capacitatea de a asigura confidentialitatea, integritatea, disponibilitatea si rezistenta continue ale sistemelor si serviciilor de prelucrare;
c) capacitatea de a restabili disponibilitatea datelor cu caracter personal si accesul la acestea in timp util in cazul in care are loc un incident;
d) un proces pentru testarea, evaluarea si aprecierea periodica a eficacitatii masurilor tehnice si organizatorice pentru a garanta securitatea prelucrarii.

Legrand Romania SRL realizeaza profiluri automate in baza informatiilor/datelor personale transmise de dumneavoastra (existenta unui proces decizional automatizat prin incadrarea dumneavoastra in segmentele de clienti existente in baza de date). Avand in vedere categoriile mentionate, persoanele vizate vor primi informari atat in legatura cu prezenta campanie cat si ulterior, cu privire la produsele/campaniile/promotiile Legrand.
Vezi regulamentul
Termeni si conditii | Politica de confidentialitate
Numarul consumatorului: 0219551 | ANPC