POLITICA DE CONFIDENTIALITATE A DATELOR
CAMPANIA LEGRAND "CURSA CAMPIONILOR IN INSTALATII ELECTRICE"
Prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

Legrand România SRL, cu sediul social în București, Str. Gara Herăstrău nr. 4, Green Court, Clădirea C, Etaj 2, Sector 2, inmatriculată la Registrul Comerțului cu nr: J40/17143/2004, Cod Identificare Fiscală: RO 16874112, prelucrează date cu caracter personal în vederea înscrierii și participării în prezenta campanie, a validării facturilor, calculării numărului de șanse la tombolă, analizelor interne și validării premiilor, comunicării pe subiectul campaniei, precum și în scopuri de reclamă și marketing (inclusiv trimiterea de newsletter-uri).

Furnizarea datelor cu caracter personal este obligatorie pentru a putea participa la prezenta campanie. Refuzul dumneavoastră de a furniza datele cu caracter personal va avea drept consecință imposibilitatea înscrierii în prezenta campanie.

Persoanele care furnizează date cu caracter personal acceptă, în mod expres, să primească (prin email sau telefon) informații despre Campanie (produse, beneficii, numărul de șanse acumulate, perioadă rămasă sau ale informații conexe).

Datele cu caracter personal care se prelucrează sunt:
-nume,
-prenume,
-număr autorizație/atestat ANRE,
-adresă de domiciliu și/sau de corespondență,
-email,
-telefon,
- loc de muncă (ocupația),
-orice alte date personale cuprinse într-o factură fiscală (de exemplu: numărul și seria carte de identitate, data eliberării și data încetării valabilității cărții de identitate, autoritatea emitentă a cărții de identitate, cod numeric personal).

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi trimise:
- firmelor de curierat, în vederea experierii premiilor, materialelor cu privire la produsele și serviciile Legrand Romania SRL sau alte campanii desfășurate de Legrand Romania SRL,
- agenției de publicitate parteneră Legrand Romania SRL,
- platformelor on-line ce realizeaza trageri la sorți,
- platformelor on-line de trimitere a mesajelor informative (inclusiv newsletter-uri) cu privire la produsele și serviciile Legrand Romania SRL sau alte campanii desfășurate de Legrand Romania SRL.

De asemenea, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în Franța, către societăți din grupul Legrand (de exemplu: Legrand SNC, Legrand SA).
Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate pe durata existenței Legrand Romania SRL.

Vă aducem la cunoștință că aveți următoarele drepturi, cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:
- dreptul de a solicita Legrand Romania SRL, în ceea ce privește datele cu caracter personal, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării;
- dreptul de a se opune prelucrării;
- dreptul la portabilitatea datelor;
- dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
- dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;

În cazul în care solicitați ștergerea datelor/ vă opuneți prelucrării sau vă retrageți consimțământul înainte de finalizarea campaniei și de predarea premiilor, Legrand Romania SRL își rezervă dreptul de a considera că nu ați participat niciodată la prezenta campanie și nu veți putea beneficia de câștigurile în urma campaniei.

De asemenea, prin participarea la această Campanie, Participanții acceptă ca, în cazul în care vor câștiga premiul, numele, prenumele și localitatea de reședință să poată fi făcute publice și folosite în scopuri publicitare de către Organizator, în diverse materiale tipărite, digitale, audio și video, în mod gratuit.

Orice solicitare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Legrand Romania SRL se poate trimite astfel:
- prin poștă, cu confirmare de primire, la sediul social din București, Str. Gara Herăstrău nr. 4, Green Court, Clădirea C, Etaj 2, Sector 2;
- prin e-mail, la adresa: legrand.romania@legrand.ro.

Legrand Romania SRL va răspunde solicitărilor persoaneler cărora le sunt prelucrate datele în termen de maxim o lună de zile de la primirea cererii.

Legrand Romania SRL a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate, anume:
a) pseudonimizarea și criptarea datelor cu caracter personal;
b) capacitatea de a asigura confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și rezistența continue ale sistemelor și serviciilor de prelucrare;
c) capacitatea de a restabili disponibilitatea datelor cu caracter personal și accesul la acestea în timp util în cazul în care are loc un incident;
d) un proces pentru testarea, evaluarea și aprecierea periodică a eficacității măsurilor tehnice și organizatorice pentru a garanta securitatea prelucrării.

Legrand România SRL realizează profiluri automate în baza informațiilor/datelor personale transmise de dumneavoastră (existența unui proces decizional automatizat prin creearea următoarelor categorii: electricieni PF si PFA, operatori economici sau societati comerciale care au ca domeniu de activitate proiectarea, verificarea sau executarea instalatiilor electrice). Având în vedere categoriile menționate, persoanele vizate vor primi informări atât în legătură cu prezenta campanie cât și ulterior, cu privire la produsele/campaniile/promoțiile Legrand.
Vezi regulamentul
Termeni si conditii | Politica de confidentialitate
Numarul consumatorului: 0219551 | ANPC